Conference
БАС ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ

КОНФЕРЕНЦИИ

БАС Институтот за менаџмент Битола со задоволство Ве повикува да учествувате на Петтата Меѓународна научна Конференција Современите менаџерски предизвици и организациските науки, со тематски фокус ИНОВАЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИОТ РАЗВОЈ.Зборник на трудови oд  ПЕТТА Меѓународна Научна Конференција 2018

Зборник на трудови од ПЕТТА Меѓународна Научна Конференција 2018

БАСИМ Битола со задоволство Ве известува дека Зборникот на трудови од ЧЕТВРТАТА меѓународна научна конференција достапен е во електронска верзија. Зборник на трудови oд Четвртата меѓународна научна конференција 2016 година

Зборник на трудови oд Четвртата меѓународна научна конференција 2016 година

БАСИМ Битола со задовлство Ве известува дека Зборникот на трудови од ТРЕТАТА меѓународна научна конференција достапен е во електронска верзија. Зборник на трудови oд Третата меѓународна научна конференција 2014 година

Зборник на трудови oд Третата меѓународна научна конференција 2014 година

БАСИМ Битола со задовлство Ве известува дека Зборникот на трудови од втората меѓународна научна конференција достапен е во електронска верзија. Зборник на трудови oд втората меѓународна научна конференција 2013 година

Зборник на трудови oд втората меѓународна научна конференција 2013 година