РЕФЕРАТ за избор за наставно – научната област Иновативен менаџмент

РЕФЕРАТ за избор за наставно – научната област Иновативен менаџмент.