РЕФЕРАТ за избор за наставно – научната област Стратешки менаџмент

РЕФЕРАТ за избор за наставно – научната област Стратешки менаџмент.