Прв повик VII конференција – ,,АКАДЕМСКИ И МЕНАЏЕРСКИ ПРЕДИЗВИЦИ, ОСТВАРУВАЊА И НАУЧЕНИ ЛЕКЦИИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО ТРАНЗИЦИЈА КОН ПАЗАРНО СТОПАНСТВО”

Прв повик за VII конференција – “АКАДЕМСКИ И МЕНАЏЕРСКИ ПРЕДИЗВИЦИ, ОСТВАРУВАЊА И НАУЧЕНИ ЛЕКЦИИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО ТРАНЗИЦИЈА КОН ПАЗАРНО СТОПАНСТВО”

Зборник на трудови од ПЕТТА Меѓународна Научна Конференција 2018

БАС Институтот за менаџмент Битола со задоволство Ве повикува да учествувате на Петтата Меѓународна научна Конференција Современите менаџерски предизвици и организациските науки, со тематски фокус ИНОВАЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИОТ РАЗВОЈ.Зборник на трудови oд  ПЕТТА Меѓународна Научна Конференција 2018

Зборник на трудови oд Четвртата меѓународна научна конференција 2016 година

БАСИМ Битола со задоволство Ве известува дека Зборникот на трудови од ЧЕТВРТАТА меѓународна научна конференција достапен е во електронска верзија. Зборник на трудови oд Четвртата меѓународна научна конференција 2016 година