БАС Институтот за менаџмент Битола со задоволство Ве повикува да учествувате на Петтата Меѓународна научна Конференција Современите менаџерски предизвици и организациските науки, со тематски фокус ИНОВАЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИОТ РАЗВОЈ.Зборник на трудови oд  ПЕТТА Меѓународна Научна Конференција 2018