Втор повик VI конференција – ,,Дигитализацијата и сајбер–безбедноста како менаџерски предизвици”