Седма меѓународна научна конференција - БАСИМ

Битола, 03 - 05 ноември 2022 г.

Thematic focus:

АКАДЕМСКИ И МЕНАЏЕРСКИ ПРЕДИЗВИЦИ, ОСТВАРУВАЊА И НАУЧЕНИ ЛЕКЦИИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО ТРАНЗИЦИЈА КОН ПАЗАРНО СТОПАНСТВО

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДРЖАНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА

Месец ноември, 2022-та година беше особено значаен месец за БАС ИМ:

 • Ја организиравме седмата меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и организациските науки“
 • Ја организиравме петтата панел-дискусија „Менаџерски муабети 5“ и
 • Го прославивме јубилејот на Групацијата БАС, БАС ИМ и Детра центар “30 години создаваме менаџери“

Сите овие активности ги реализиравме во периодот 03-05 ноември во БАС Битола. Среќни сме што имавме можност да слушнеме новитети во менаџментот; да дознаеме од прва рака како се справуваат менаџерите со тековните предизвици; да се видиме со стари пријатели со кои соработуваме низ годините како и да запознаеме нови лица со кои допрва ќе соработуваме.

30 години сме посветени на создавање професионални менаџери преку формално и неформално образование. Нашата посветеност и љубов кон образованието е сѐ поголема секој ден. Горди сме што имаме лојални и посветени вработени кои ги споделуваат истите вредности и принципи. Благодарни сме што имаме и партнери кои ја препознаваат вредноста на она што го правиме и сакаат да соработуваат со нас. Сето ова е голем поттик за нас да продолжиме уште повеќе и уште подобро во она што најдобро знаеме да го правиме – да создаваме професионални менаџери!

MISSION

Exchange of new ideas and approaches to specific managerial challenges
related to the organizational competitiveness,
by presenting the results of modern scientific research in the field of organizational
science and management, economy, information
science and education

PARTICIPANTS

 •  Teaching and research professionals in organizational and management
  sciences, economic sciences, information sciences and education
 • Teaching and research professionals in social sciences
  and humanities.
 • Prominent practitioners in the field of organizational and
  management sciences.
 • Students on second and third degree of studies;
 • Teachers from higher education institutions;

OBJECTIVES

 • Да се презентираат истражувачки резултати за влијанието на академскиот инпут
  во процесот на транзиција кон пазарно стопанство;
 • Да се презентираат добри менаџерски практики во процесот на транзиција кон
  пазарно стопанство;
 • Да се презентираат научени лекции од перидот на транзиција кон пазарно
  стопанство и нивното влијание врз организацискиот развој;
 • Да се презентираат истражувачки резултати за организациските промени
  согласно промените во опкружувањето во периодот на транзиција и денес;
 • Размена на искуства за перидот на транзиција во повеќе области и дејности.

THEMATIC FOCUS

 • Модели на сопственичка и организациска транзиција;
 • Улогата на претприемаштвото и претприемачките фирми во периодот
  на транзицијата;
 • Менаџерски предизвици во приватните, приватизираните и јавните
  претпријатија;
 • Развој на функцијата на човечки ресурси во организациите во
  транзиција;
 • Улогата и оставрувањата на консултантската дејност во процесот на
  транзиција;
 • Професионалната и семејната сукцесија во процесот на
  организациската трансформација на организациите;
 • Ефектите од новите технологии и другите иновации во и
  пост-транзицискиот период;
 • Развивање на новите научни области на организациските науки во
  практиката (организациско разузванање, органаизиска интелигенција,
  организациска мудрост итн.);
 • Брендирање и ребрендирање на организациите;
 • Организацискиот коучинг во развојот на организациските
  капацитети;
 • Други менаџерски предизвици од процесот на транзиција.

COMMITTEES

PROGRAM COMMITTEE
 • Prof. Cvetko Smilevski, Ph.D., Chairman, Bitola, R.N.Macedonia
 • Acad. Marjan Blažič, Ph.D., Novo mesto, Slovenia
 • Prof. Živan Živković, Ph.D., Bor, Serbia.
 • Prof. emeritus Bereket Yebio, Ph.D., Malme, Sweden.
 • Prof. Slobodan Ćamilović, Ph.D., Travnik, Bosnia and Hercegovina
 • Assoc. Prof. Manuela Meçe, Tirana, Albania
 • Prof. dr Milan Radosavljević, Belgrade, Serbia
 • Prof. dr Maja Anđelković, Belgrade, Serbia
 • Prof. Bosko Rodic, Belgrade, Serbia
 • Dr. Aleksandra Stojkovic Prof., Belgrade, Serbia
 • Prof. Honfi Vid Sebestyen, Ph.D., Budapest, Hungary.
 • Prof. Zsolt Illési, Ph.D., Budapest, Hungary
 • Prof. Fotis Kilipiris, Ph.D, R. Greece.
 • Аssoc. prof. Miroslava Petrevska, Belgarde, Serbia.
 • Аssoc. prof. Şermin Şenturan, Ph.D., Zonguldak, Turkey.
 • Assoc. prof. Maria Ivanova Stoeva, Ph.D., Plovdiv, Bulgaria.
 • Prof. Lidija Stefanovska, Ph.D., Bitola, R. N. Macedonia.
 • Prof. Gordana Tasevska, Ph.D., Bitola, R. N. Macedonia
 • Prof. Toni Soklevski, Ph.D., Bitola, R.N. Macedonia
 • Dr. Wojcieh Budzianowski, Wroclaw, Poland.
 • Uwe Christian Plachetka Ph.D, Vienna, Austria.

 

ORGANIZATIONAL COMMITTEE
 • Prof. Lidija Stefanovska, Ph.D., Bitola, R. N. Macedonia.
 • Prof. Toni Soklevski, Ph.D., Bitola, R.N. Macedonia
 • Prof. Gordana Tasevska, Ph.D., Bitola, R. N. Macedonia
 • Доц. д-р Милан Јанковиќ, Белград, Србија
 • Доц. д-р Ивица Станковиќ, Белград Србија
 • Проф. д-р Илдико Лаки, Будимпешта, Унгарија
 • Виш пред. д-р Дијана Ивановска Пржо, Битола, Р. С. Македонија
 • Sen. Lect. Ivan Gjorgjievski, M.Sc., Skopje, R. N. Macedonia.
 • Пред. м-р Билјана Галовска, Битола, Р. С. Македонија
 • М-р Агита Салиај, Тирана, Албанија
 • Andrijana Apostolova, MBA, Bitola, R. N. Macedonia.
 • Ana Hristovski, MBA, Bitola, R. N. Macedonia

INFORMATION

 • Заинтересираните автори најдоцна до 10.07.2022 година да испратат пријава за
  (in one of the working languages and English translation) to the official
  e-mail address konferencija@bas.edu.mk;
 • All accepted abstracts will be published digitally in the Conference proceedings.
 • Краен рок за испраќање на целосните трудови е 01.11.2022 година;
 • Full papers will be published digitally on the website www.basim.edu.mk
 • For any additional information, please contact us on the official e-mail address:
  konferencija@bas.edu.mk or via phone 070-339-667.

GUIDELINES

 • MS Word compatible software or file extension;
 • Page setup: A4, 2.5 cm margins, single column;
 • Font: Calibri, 12 pt, except the title in 14 pt, single spaced;
 • .
 • Abstracts should be no longer than 250 words and end with 3-5 key words;
 • Abstracts should be no longer than 250 words and end with 3-5 key words;
 • All papers should begin with the name of the author, the institution and its address;
 • Papers should have the following sections:
  Introduction, Research Methodology, Results and Analysis, Conclusions, and Bibliography;
 • Size: No more than eight pages;
 • Harvard citation style
 • Papers should be written in one of the working languages with abstract in English
 • The deadline to submit articles is 30.10.2022;
 • All papers should comply with the following structure:

 

TITLE

(empty row)

Name of Author
Institution, email address

Abstract

(structure: Introduction, Research Methodology, Results and Analysis, Conclusions, and Bibliography)

 

FEES

WITH PAPER PUBLISHED | 40€
WITHOUT PAPER | 20€

50% DISCOUNT FOR PARTNER ORGANIZATIONS OF BAS IM AND BAS, AS WELL AS STUDENTS IN SECOND OR THIRD CYCLE OF STUDIES

Fee payment deadline is 15.10.2024
The fees cover: participation certificate; conference costs; assortment of materials; conference proceedings and abstracts;

Travel and accommodation expenses are covered by participants.

BANK & PAYMENT INFORMATION

Intl payment
Beneficiary: BAS Institut za
menadzment Bitola IBAN:
MK07250011000736646
SWIFT: INSBMK 22
Banka: Sparkasse Banka Macedonia AD

Девизна сметка
0
0
0
0

LOCATION

Конференцијата ќе се одржи во Битола, Р. С. Македонија во просториите на БАС Институтот за менаџмент и Бизнис академијата Смилевски*

Str. Herceg Novi 6, Bitola, R. N. Macedonia
*доколку дозволуваат условите

Organizers

BAS Institute of Management - Bitola, str. Herceg Novi No. 6, Bitola
Business Academy Smilevski - Skopje, blwd. Jane Sandanski 111/2, Skopje
Phone (Bitola): ++389(0)47 225 218
Web: www.basim.edu.mk, www.bas.edu.mk
Email: konferencija@bas.edu.mk

Contact person

Вон. проф. д-р Лидија Стефановска
Phone: ++389(0)70 339 667
E-mail: lidija.stefanovska@bas.edu.mk